GSB 7.0 Standardlösung

Welkom

op de website van de Dutch- and German-speaking Division (DGSD)

België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Suriname, Zuid-Afrika en Zwitserland zijn lid van de Dutch- and German-speaking Division (DGSD) van de United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

De zittingen van de UNGEGN zijn gewijd aan wetenschappelijk werk betreffende de standaardisatie van geografische namen; ze zijn ingesteld om de vijf-jaarlijkse conferenties van de Verenigde Naties aangaande de standaardisatie van geografische namen voor te bereiden. In tegenstelling tot de VN-conferenties waar landen vertegenwoordigd zijn en het recht hebben om deel te nemen in de stemmingen, functionneert de UNGEGN op basis van geografische en/of taalkundige divisies en van werkgroepen. Op UNGEGN-zittingen worden geen resoluties aangenomen; het resultaat van de zittingen wordt op basis van consensus geformuleerd.

De volgende DGSD-leden hebben binnen de UNGEGN een officiële functie:

◾Dr. Tjeerd Tichelaar is de huidige voorzitter van de DGSD
◾Dipl.-Ing. Pier-Giorgio Zaccheddu (Duitsland) is de Convenor van de Working Group on Geographical Data Management of UNGEGN (voorheen bekend als Toponymic Data Files and Gazetteers).
◾Dr. Gerhard Rampl (Oostenrijk) is de coördinator betreffende Toponymic Guidelines.

Voor alle leden van de DGSD geldt dat ze bovendien participeren in het werk van de overige werkgroepen van de UNGEGN. Daarmee is de DGSD een active groep binnen de UNGEGN.